faram

محصولات و خدمات

ارتز – پروتز

۱) ساخت انواع ارتز و پروتز(خدمات کلینیکی) شامل کفی طبی، کمر بند طبی، زانو بند های سفارشی

صندل خار پاشنه، کشش کردن در منزل، و …

۲)غربالگری در مهد های کودک ومدارس

۳)غربالگری در کارخانجات و شرکتهای تولیدی

۴)انجام ارزیابی های تشخیصی  ورزشکاران

۵)عرضه ارتزهای ویژه ضایعات نخاعی

۶)عرضه ارتزهای اورژانس

7) مشاوره توانبخشی

8) ساخت پروتز دست و پا


 

ارائه خدمات كلينيكي

اين خدمات شامل ساخت موردي ارتزها و پروتزهاي مورد استفاده بيماران مي باشد كه بنا به تجويز پزشك و پس از قالبگيري يا اندازه گيري از اندام بيمار ساخته خواهند شد. اين وسايل طيف گسترده اي شامل انواع كفي، كفش طبي، انواع  بريس، اسپلينت، كولار و… و پروتز اندامهاي مختلف (مانند دست مصنوعی یا انگشت مصنوعی)  را شامل مي شود. (در اين روش هر وسيله بر اساس تجويز پزشك و اندازه هاي خاص بيمار  و ویژه آن فرد ساخته مي شود).